НОВО ИЗДАЊЕ - Званични превод

IFRS Стандарди

На снази од 1. јануара 2019.

 

Ово је једино званично штампано издање текста обавезујућих саопштења Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде чија се примена захтева од 1. јануара 2019.

Најважније измене у овом издању:

  • IFRS 16 Лизинг;
  • Измене три стандарда IFRS 9, IAS 19 и IAS 28; и
  • IFRIC 23 Неизвесност у вези са третманом пореза на добитак;

Ово издање на српском језику садржи:

  • Део А (захтевани стандарди) садржи стандарде IFRS, укључујуђи IAS Стандарде, Тумачења IFRIC и Тумачења SIC, заједно са Концептуалним оквиром за финансијско извештавање.

ЦЕНА ИЗДАЊА: 9.400 дин. (са ПДВ)

Предрачун у PDF формату можете преузети овде

 

Додатне информације: (011) 3344-447, 3344-404

IFRS 2019

1.456 страна