Компанија Halcom а.д. у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Србије
организује семинар:

„Брзо и једноставно до квалификованог електронског сертификата за Ваше клијенте“

Теме семинара

- Која је разлика имеђу квалификованог сертификата за правна и физичка лица?
- Како на једноставан и брз начин поручити сертификат?
- Примар употребе квалификованог сертификата за предавање финансијског извештаја
- Пример употребе квалификованог сертификата у e-банци
- На који начин посаветовати клијенте за употребу квалификованог сертификата?
- Које су предности употребе квалификованог сертификата за рачуноводствене куће?

За више информација и контакт телефоне погледајте програм у PDF формату

Семинари се одржавају у дворишној сали Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19.
24. децембра у 12:00 а по потреби и у другим терминима.

За семинаре се можете пријавити електронски путем линка: http://halcom.rs/sertifikati/seminari/