Најављена контрола евидентирања промета преко фискалних каса

Пореска управа Министарства финансија, у свом саопштењу од 29. јула 2006. године, најавила је да ће, почев од 1. јула 2006. године, кренути у опсежну контролу евидентирања промета преко фискалних каса свих обвезника који се баве малопродајом. Увидом у податке добијене путем ГПРС терминала, Пореска управа је саопштила да је дошло до пада фискалне дисциплине код наведене групе обвезника.