E-FAKTURE - PRIMENA U PRAKSI

Potpuno novo instruktivno izdanje za 2022 godinu koje na praktičan način objašnjava primenu e-faktura u praksi kao i način implementacije za obveznike.

Sadržaj priručnika:

1. Zakon o elektronskom fakturisanju
2. Podzakonska akta
3. Rad sa sef sistemom pomoću posrednika
4. Direktna veza sa sef sistemom i samostalan rad
5. Tehnička uputstva i informatički alati
6. Primer dms sistema/modula
7. Obrada xml faktura u računovodstvenim softverima
8. Uslovi arhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava
9. Rad sa ispravama u drugim formatima
10. Servisi za razmenu računovodstvenih isprava
11. Računovodstvena postupanja prema zakonu o elektronskom fakturisanju
12. Pitanja i odgovori
13. Pristup sistemu elektronskih faktura
14. Specifikacija prilagođene primene standarda en 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u republici Srbiji
15. Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura

Cena izdanja: 3.960 din.
Povlašćena cena: 1.760 din.*

* Povlašćena cena važi za kupce prethodnog izdanja, pretplatnike priručnika Računovodstvena praksa, članove Saveza RR Srbije - pravna lica i preduzetnike pružaoce računovodstvenih usluga i učesnike dosadašnjih vebinara na ovu temu

Активни чланови Савеза рачуновођа и ревизора Србије ово издање добијају бесплатно.

Detaljne informacije i poručivanje:

https://www.srrs.rs/savetovanje/predracun_ef_3.pdf