Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари

Континуирана професионална едукација (пријава)

19. мај 2023. 12 поена

Актуелности у примени електронског фактурисања (ПДВ аспект, најновија верзије СЕФ-а и др.) (пријава)

26. и 29. мај 2023. 6 поена
51. Симпозијум на Златибору (пријава) 1-3. јун 2023. 12 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2023. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu