Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари

Девизно пословање (пријава)

8. децембар 2023. 6 поена
Нови Закон о Е-фактурисању - упутства за ефикасну примену од 1.1.2024. (пријава) 27. и 28. децембар 2023. 6 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2023. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu