Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари
Утврђивање пореза на имовину за 2023. годину самоопорезивањем (пријава) 24. фебруар 2023 6 поена
АРХИВСКА ГРАЂА - Практичан водич за управљање документарним материјалом и архивирање (пријава) 10. март 2023 6 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2023. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu