Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2024 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2024. годину 28 поена
Тематски семинари

Електронско фактурисање - искуства, актуелности и практична решења,
27. и 28. јун 2024. (пријава)

27. и 28. јун 2024. 6 поена
52. Симпозијум на Златибору - Непосредна примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи
од 1. јануара 2024. године (пријава)
6-8 јун 2024. 12 поена
Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица (пријава) 24. и 27. мај 2024. 6 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2024. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu