Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

На сајту Министарства финансија Републике Србије, 24. марта 2020. гоине објављено је обавештење у вези са начином уплате донација за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19.

*Међународне организације, физичка и правна лица могу уплатити донације за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19.

Донације је могуће уплатити у динарима и у девизама.

Међународне организације могу уплатити донације У ДЕВИЗАМА на девизни рачун број: 840-1630-88- Извршење буџета Републике Србије-девизни рачун, по инструкцији из Прилога (кога дајемо у наставку).

Уплате донација У ДИНАРИМАмогу се вршити на следећим рачунима: 

•    Текуће донације од међународних oрганизација 840 - 732161843 - 59

•    Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 840 - 732351843 - 31

•    Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 840 - 744161843 - 57

 

Приликом уплате на наведене уплатне рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 - за готовинске уплате, односно 253 - за безготовинско плаћање.

Имајући у виду велики број позива и предлога за достављање хуманитарне помоћи и за упућивање различитих донација за борбу против COVID-19, Влада Републике Србије отворила је и посебан мејл и телефоне намењене за сва питања и предлоге о донацијама.

Сви коју желе да упуте хуманитарну помоћ или имају питања у вези са потребама за упућивање помоћи, могу се обратити на:

мејл ironfriendship@gov.rs и

телефоне +381 64 8350 478 и +381 11 292 7499.

На ове контакт телефоне и мејл могу се обратити сви појединци, институције, привредници, организације и сви заинтересовани из наше земље и света".

Донације - Инструкције за плаћање