Рачуновође срећан Вам Међународни дан рачуновођа

10. новембар је дан који би требало да уједини све људе у рачуноводственој струци

Међународни дан рачуновођа се традиционално, сваке године, обележава 10. новембра. То је професионални празник свих рачуновођа. Овај дан обједињује све рачуновође посвећене својој професији и слави га већина земаља у свету.

Датум је одабран на основу чињенице да је тог дана 1494. године Лука Пациоли у Венецији објавио своју познату књигу Summa de Artimetica, Goemetrica Proportiоni et proportionalta У једном поглављу ове књиге представљен је систем двојног књиговодства. Тај систем књижења сматра се најзначајнијим достигнућем у области рачуноводства.