КОНФЕРЕНЦИЈА

Јачање корпоративног управљања у Србији:
Извештавање о одрживости и све значајнија улога одбора за ревизију

11. мај 2023. у Београду

Конференција „Јачање корпоративног управљања у Србији: Извештавање о одрживости и све значајнија улога одбора за ревизију“ биће организована 11. маја 2023. године у Београду, у оквиру регионалног пројекта Пут у Европу: Програм рачуноводствене реформе и институционалног јачања за мала и средња предузећа на Западном Балкану (REPARIS за МСП).

Конференција ће окупити различите групе релевантних заинтересованих страна (укључујући ревизоре, професионалне рачуновође, чланове управних одбора, укључујући чланове одбора за ревизију великих ентитета од јавног интереса у Србији, професионалне рачуноводствене организације, регулаторе у банкарству и осигурању, чланове академске заједнице и друге) како би разговарали о изазовима и могућим решењима у вези са: (i) новим одредбама Директиве Европске уније (ЕУ) о корпоративном извештавању о одрживости, укључујући нове европске стандарде извештавања о одрживости; (ii) спровођењем захтева ЕУ у погледу извештавања о одрживости, који су већ унети у српско законодавство („нефинансијски извештај“); и (iii) све значајнијом улогом коју одбори за ревизију имају у јачању поверења у законом прописану ревизију и финансијске и нефинансијске информације.

Циљ Конференције је изградња капацитета, размена знања и искуства и пружање практичног увида у вези са радом одбора за ревизију и извештавањем о одрживости из локалне и међународне перспективе.

Пријава учешћа