Министар финансија донео упутства за израду буџета Републике Србије и локалних власти за 2017. годину

Према, сада, већ устаљеној пракси и без извињења што није усвојена (ревидирана) Фискална стратегија министар финансија донео је и објавио 16. новембра 2016. године на сајту Министарства финансија:

НАПОМЕНА: Рок за достављање предлога финансијских планова је 22. новембар 2016. године

НАПОМЕНА: Одлуку о буџету са образложењем треба доставити у року до 25. децембра 2016. године, сходно чл. 31. Закона о буџетскомсистему.