Анкета

Зауступљеност, значај и улога Управљачког рачуноводства и Система обрачуна трошкова у предузећима као и њихова перспектива

Економски факултет Ниш

Молимо Вас да одвојите пар минута и подржите истраживање наших колега са Економског факултета Ниш, које има за циљ да сагледа зауступљеност, значај и улогу Управљачког рачуноводства и Система обрачуна трошкова у предузећима као и њихову перспективу.

Резултати анкете ће бити искоришћени искључиво у научне сврхе.

Анкета је доступна ONLINE путем линка:
http://goo.gl/forms/a1rePp4qKuv5JfXr2