Саопштење - Нови програм за стицање звања "Ревизор" код Коморе овлашћених ревизора нема сагласност Министарства финансија - програм није по Међународним стандардима едукације и етике

Ставови Извршног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Србије у вези са чланом 4. новодонетог Програма испита за стицање звања овлашћени ревизор Коморе овлашћених ревизора