Потписан Споразум о сарадњи
Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Привредне коморе Србије

Potpisivanje sporazuma sa PKS

СРРС и ПКС успоставили су дугорочну професионалну сарадњу у циљу продубљивања сарадње у области привредног пословања.

Генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Србије др Перо Шкобић и Председник ПКС Марко Чадеж потписали су Споразум о сарадњи ради унапређења координације две институције у предлагању и доношењу прописа који се односе на пословни амбијент.

СРРС и ПКС заједнички ће радити на доношењу и практичној примени рачуноводствених, пореских и других прописа.

Споразум ће омгућити организовање семинара, скупова, округлих столова и других облика стручног усавршавања привредника и рачуноводствених радника, као и иницирање заједничких предлога надлежним министарствима и Влади Србије за унапређење прописа и пословног амбијента за рад регистрованих привредних друштава и предузетника. Један од циљева Споразума је и формирање професионалног стручног тела од представника чланова Савеза и Коморе.