Обавештење за чланове Савеза РР Србије


Савез РР Србије добио је од Управе за спречавање прања новца допис са Предлогом индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код рачуновођа.

Молимо чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије, а посебно предузетнике и привредна друштва регистроване за пружање рачуноводствених услуга да размотре важеће индикаторе и предлог нових индикатора, и ако имају примедбе, сугестије и предлоге за измену или допуну предлога исте доставе Савезу на мејл info@srrs.rs.