Одржан радни састанак представника
Пореске управе Србије и
Савеза рачуновођа и ревизора Србије

Дана, 22.09.2014.г. у просторијама Пореске управе Србије, одржан је заједнички радни састанак, на коме су присуствовали, испред Пореске управе Србије, в.д. директор Пореске управе, г. Марко Маринковић, шеф кабинета, гђа Мира Станојев и испред Савеза рачуновођа и ревизора Србије, генерални секретар др Перо Шкобић и виши саветник, мр Снежана Митровић.

На састанку је анализирана досадашња сарадања Пореске управе Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Договорена је будућа сарадња у области едукације запослених у Пореској управи, сарадња везано за реформу коју проводи Пореска управа  и заузимање заједничких стручних ставова о појединим конкретним питањима везано за практичну примену пореских и других прописа као и подршака у иницијативама за измену и усаглашавање појединих прописа.

мр Снежана Митровић