Дана 30.01. 2013.г. одржаће се јавна расправа у Ваљеву на тему Реформа Пореске управе Републике Србије

Поштоване професионалне рачуновође,

Обавештавамо Вас, да ће се 30.01.2013.г. са почетком у 13 часова, у организацији Министарства финансија и привреде и Савеза РР Србије, у просторијама Вишег Јавног Тужилаштва Ваљево, улица Вука Караџића бр. 5, одржати јавна расправа везано за "РЕФОРМУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ" Републике Србије.

Јавној расправи присуствоваће: 

  1. мр Иван Симић, в.д. директор  Пореске управе Републике Србије
  2. Љубиша Милосављевић, државни секретар Министарства финансија и привреде
  3. мр Снежана Митровић,  виши саветник у оквиру СРРС
  4. директори Пореских управа Колубарско Мачванског округа

 

Реформа Пореске управе, подазумева свеобухватну реформу пореског система, која се односи и на  пореске евиденције код пореских обвезника и њихову комуникацију са Пореском управом. У складу са ЗПППА, дефинисано је да од 2014. године, порески обвезници ће све пореске пријаве достављати електронским путем. Сада се преко Интермет портала Пореске управе, електронски се предају,   пријаве, ПППДВ, ППП и ИПП. Активности које проводи Пореска упава, подразумевају, да морате дати свој професионални и лични допринос, да бисте се што пре укључили у електронску комуникацију са Пореском управом.

Сходно Вашој професионалној одговорности, сматрамо да ће те узети учешће у јавној расправи, која ће се одржати у Ваљеву, у сали Вишег Јавног тужилаштва,  30.01.2013. са почетком у 13 часова.

С поштовањем!

На сајту www.srrs.rs, можете видети у "АКТУЕЛНО",  информације о активностима које проводи СРРС и Министарство финансија  и привреде, везано за Реформу Пореске управе Републике Србије које подразумевају и укључивање пореских обвезника у јединствен информациони систем Пореске управе

мр Снежана Митровић
виши саветник у оквиру
Савеза рачуновођа и ревизора Србије