Стратешки форум рачуноводствене професије

Хотел Hyatt Regency, Београд
Среда 18. април 2018.

Шести годишњи Стратешки форум рачуноводствене професије (APSF) има за циљ да подстакне интерактивну размену мишљења о питањима од кључног значаја за рачуноводствену професију, као и о општем стратешком правцу и настојањима. Уз то, свим присутнима биће представљене и најновије информације о постојећим мрежама APSF-а за уверавање о квалитету и истражићемо потенцијал за међународну сарадњу у новим областима


8.30

 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА, КАФА И УПОЗНАВАЊЕ

9.00

РЕЧ ДОБРОДОШЛИЦЕ И УВОД
Отварање:Савез рачуновођа и ревизора Србије
Уводно излагање: Министар финансија Републике Србије (позван)
Преглед и циљеви дневног реда: Председник APSF-а

9.30

Сесија 1
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ: КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕЛА МОГУ ДА ДАЈУ СВОЈ ДОПРИНОС?

Сесија ће почети презентацијом Ставроса Тхомадакиса председника Одбора за међународне стандарде етике за рачуновође (IESBA).

Предвиђено је да се у овој сесији размотре следеће теме:

 • етички изазови у широком спектру рачуноводствених услуга који проистичу из промена у пословном окружењу широм региона.
 • могући утицај технолошког развоја, укључујући вештачку интелигенцију, блокчејн, компјутерску безбедност и анализу података
 • шта би још професионална тела могла да ураде да се нађу решења за ова питања и изгради поверење у пословном окружењу чиме се подстичу инвестиције и развој

У оквиру дискусије такође ће бити представљена гледишта:

 • Пословног и банкарског сектора Србије
 • Центра Светске Банке за реформу финансијског извештавања
 • Чланова мреже APSF-а за уверавање о квалитету рачуноводствених услуга из балтичких држава и западног Балкана.

У склопу дискусије, разматраће се да ли би проширење Мреже за уверавање о квалитету рачуноводствених услуга било од користи за шири регион.

11.00

Пауза за кафу и упознавање учесника

11.30

Сесија 2
Корпоративно извештавање и ревизија: како унапредити квалитет и управљање?

Тема ове сесије су кључни изазови у корпоративном извештавању, ревизији и уверавању у укупном контексту преовлађујућих трендова у корпоративном управљању и ставова привреде и инвеститора. Настојаћемо да истакнемо примере најбољих пракси у сарадњи између професионалних рачуноводствених организација (PAO – Professional Accountancy Organisation) и тела за јавни надзор POB – Public Oversight Body) у целом региону за решавање нових изазова, укључујући и стратегије за промовисање ширег разумевања и прихватања квалитетног извештавања и доброг управљања.

Предвиђено је да се у овој сесији размотре следеће теме:

 • потреба да се подстакне раст "потражње" од стране инвеститора и других корисника тако да делује као покретач за квалитетно финансијско и ревизијско извјештавање
 • користи од јачег фокусирања рачуновођа на главне ризике у шемама уверавања о квалитету услуга
 • важност професионализма и добрих пракси рада комитета за ревизију и боље разумевање њихових улога у пословању
 • предности партнерског приступа између професионалних рачуноводствених организација и тела за јавни надзор

У оквиру дискусије такође ће бити представљена гледишта:

 • Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије Републике Србије
 • чланова мреже APSF-а за уверавање о квалитету ревизије ентитета који нису од јавног интереса и мреже APSF за уверавање о квалитету рачуноводствених услуга

13.00

Ручак

14.00 

Сесија 3
Дигитализација као изазов: како омогућити одрживу подршку коју професионалне рачуноводствене организација нуде својим члановима?

Ова сесија ће омогућити размену практичних предлога како би се побољшале стратегије професионалних рачуноводствених организација у окружењу брзих дигиталних промена и створиле нове могућности

Предвиђено је да се у овој сесији размотре следеће теме:

 • како развити јасну стратегију која иде даље од подизања свести
 • конкретне улоге професионалних рачуноводствених организација у односу на вештачку интелигенцију, блокчејн, компјутерску безбедност и анализу података
 • практичне услуге које ће бити од највеће вредности за чланове професионалних рачуноводствених организација а, превасходно за мале и средње праксе и ентитете
 • интегрисање технологије у едукацију и квалификовање нових чланова
 • могућности за међународну сарадњу која ће омогућити професионалним рачуноводственим организацијама да остану у току са дигиталним променама на финансијски одржив начин.

У оквиру дискусије такође ће бити представљена гледишта:

 • IFAC-а о новим дешавањима ван Европе
 • ICAEW-а о иницијативи “Digital Essentials ” (Дигиталне основе) која би могла да постане нова APSF заједница

15.00 

Пауза за кафу

15.30 

Сесија 4
Шта би професионалне рачуноводствене организације требало да раде 2020. и 2025. године и како могу да то постигну?

Ова сесија предвиђена је за размену мишљења о стратегијама професионалних рачуноводствених организација – стицање разумевања да је стратешко планирање од кључног значаја за одрживост. У овој сесији осврнућемо се на размишљања из свих претходних дискусија и направити општи преглед стратешког планирања професионалних рачуноводствених организација у контексту оснивачког циља APSF: максимизирање потенцијала професионалних рачуноводствених организација да допринесу јачању економије и јавном интересу

Предвиђено је да се у овој сесији размотре следеће теме:

 • циљеви актуелних руководстава професионалних рачуноводствених организација и вероватне амбиције будућих руководстава тих организација – шта ће привући чланство да прихвати руководећу улогу у PAO?
 • финансијска одрживост и модели финансирања
 • остали кључни ризици и ограничења
 • сарадња са телима за јавни надзор и државним органима у вези са будућим потребама тржишта и јавног интереса
 • нове могућности у оквиру законски обавезујућих и ван-законских надлежности
 • очекивања кључних стејкхолдера, укључујући међународне мреже рачуноводствених фирми, организација и образовних установа
 • потенцијал за међународну сарадњу у циљу стварања пута према успешној будућности за професионалне рачуноводствене организације.

У оквиру дискусије такође ће бити представљена гледишта:

 • Највећих рачуноводствених мрежа активних у региону
 • EGIAN-а (Европска група међународних рачуноводствених мрежа и асоцијација), која представља нови ниво рачуноводствених мрежа и асоцијација
 • IFAC-а о стратегијама професионалних рачуноводствених организација ван Европе
 • ICAEW-а о стратегији ове организације у погледу међународног партнерства

16.45

Резиме округлог стола: које су кључне активности APSF-а у наредних 12 месеци?

17.30 

Саопштење: APSF 2019.

Преузмите Дневни ред Стратешког форума рачуноводствене професије у PDF формату

Савез рачуновођа и ревизора Србије (СРРС) је невладина, непрофитна асоцијација професионалних рачуновођа Србије. Од свог оснивања, 1955, активно је радио на развоју рачуноводствене професије, образовању чланова и хармонизацији националне професионалне регулативе са најбољим искуствима развијенијих земаља.

Кроз индивидуални развој и континуирану едукацију својих чланова, СРРС стреми ка бржем и успешнијем развоју рачуноводствене професије и конвергенцији са међународном професионалном регулативом.
СРРС данас има више од 5000 чланова и студената. Члан је IFAC-а, Рачуноводства Европе (Accountancy Europe), Федерације овлашћених рачуновођа Медитерана и Федерације професионалних рачуновођа Југоисточне Европе.

У свету данас има више од 1.7 милиона овлашћених рачуновођа и кандидата за овлашћене рачуновође. То су талентовани, етични и посвећени професионалци који користе своју стручност како би се омогућила успешна и одржива будућност.

Више од 149.000 професионалних рачуновођа су чланови ICAEW. Ми обучавамо, едукујемо и подржавамо сваког од њих, како би имали знање и вредности које помажу у изградњи локалних и глобалних економија које су одрживе, одговорне и поштене.

Ми смо у срцу рачуноводствене професије од нашег оснивања 1880. године у циљу обезбеђивања поверења у пословање. Знање које имамо делимо са државним органима, регулаторима и пословним лидерима широм света зато што сматрамо да је рачуноводство позитивна сила економских промена широм света.

www.charteredaccountantsworldwide.com
www.globalaccountingalliance.com

ICAEW EUROPE
227 Rue de la Loi
6th Floor
1040 Brussels
Belgium

T +322 2 230 3272
E europe@icaew.com
icaew.com/europe

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА
И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Његошева 19
11000 Београд
Србија

T +381 11 3239 444
E apsf2018@srrs.rs
srrs.rs/apsf2018