Садржај
10/2005

НОВОСТИ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

- др Благоје НОВИЋЕВИЋ
- мр Перо ШКОБИЋ

Савез рачуновођа и ревизора Србије - носилац развоја и унапређења квалитета финансијског извештавања

- др Марко ПЕТРОВИЋ
Пола века учествовања организације рачуновођа Србије у међународним рачуноводственим збивањима

- др Ката ШКАРИЋ-ЈОВАНОВИЋ
Улога рачуновођа у процесу финансијског извештавања

- др Слободан МАЛИНИЋ
Рачуноводствена професија у функцији квалитета финансијског извештавања

- др Ђоко МАЛЕШЕВИЋ
- др Мирко АНДРИЋ
Стање и перспективе ревизије у Србији

- др Милорад ИВАНИШЕВИЋ
Пословне финансије, развој у свету и код нас

- мр Јован ЧАНАК
У сусрет обележавању 50 година редовне периодике

- Рада СТОЈАНОВИЋ
Ближи се 50 година од покретања посебних издања Савеза рачуновођа и ревизора Србије

- Жарко ОБРАДОВИЋ
Организационе промене и програмске допуне у другој фази развоја Савеза рачуновођа и ревизора Србије у периоду од 1961-1977.

ИЗ ИСТОРИЈАТА ОДНОСА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА СА ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

1. Душан Богданов-Сенко: Из излагања на Првој седници Конференције Савеза рачуноводствених и финансијских радника Југославије, одржаној септембра 1976. године у Новом Саду
2. Богољуб Недељковић: Обраћање делегатима ИИ конференције Савеза рачуноводствених и финансијских радника Југославије, одржане 1977. године у Београду
3. Киро Глигоров: Излагање на ИИИ конференције Савеза рачуноводствених и финансијских радника Југославије, одржане 1979. године у Београду
4. Зоран Полич: Из обраћања, током 70-их година протеклог века, делегатима Скупштине Савеза рачуноводствених и финансијских радника Југославије
5. др Радоје Контић: Обраћање на свечаној седници Савеза рачуновођа и ревизора Југославије, поводом обележавања 40 година рада и постојања Савеза РР Србије
6. Јован Зебић: Обраћање на свечаној седници скупштине Савеза РР Србије поводом облежавања 40 година рада и постојања Савеза
7. мр Ђурађ Новаковић: Обраћање на свечаној седници Скупштине Савеза РР Србије поводом обележавања 40 година рада и постојања Савеза РР Србије