Садржај

11-12

 

ИНТЕРВЈУ

Савез РР Србије - пола века у служби развоја

рачуноводства и рачуноводствене професије.

 

НОВОСТИ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Обновљен споразум СРР Србије и Одбора за МРС за 2004. и 2005. годину

Активности СРР Србије у новембру и децембру 2004.

 

Финансијско рауноводство

Извештавање о интелектуалном капиталу предузећа у новој економији

Нови финансијски извештаји и квалитет финансијске анализе

 

УПРАВЉАЧКО

Обрачун трошкова по активностима у функцији унапређења квалитета пословних одлука

Управљање трошковима квалитета у функцији стварања

конкурентне позиције предузећа

Трошкови квалитета у функцији менаџмента

Главна питања примене концепта управљања на бази циљних трошкова

 

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Мотиви за комбиновање и преструктурирање корпоративних предузећа

Процена ефеката мерџера и аквизиција

 

СПЕЦИФИЧНА ПИТАЊА МЕНАЏМЕНТА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Изградња и унапређивање групне конкурентности малих фирми и предузетника

 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Буџет Европске уније

 

БАНКАРСТВО

Концепт универзалног банкарства

Деценија реформе банкарске, финансијске и монетарне политике Кине

 

Ч

др Гордана ИЛИЋ-ПОПОВ: Пореско право Европске уније