Садржај

1-2/2005

 

Реч уредника

 

Општа питања информисања

Утицај нове економије на развој земаља у транзицији

 

ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА

Међународни рачуноводствени стандард 2 - Залихе

 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Вредновање некретнина, значај и методе

 

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Стратегијско буџетирање у функцији управљања перформансама предузећа

Систем управљања на бази активности функцији управљања и контроле квалитета трошкова

Организационе претпоставке и примена TCM у свету

Добит као примарни израз перформанси предузећа

 

КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

Филозофија, принципи и перформанси предузећа

 

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Облици финансирања предузећа у савременим условима

 

ТРАНЗИЦИЈА И ПРИВАТИЗАЦИЈА

Процес приватизације у СЦГ и искуство других земаља у транзицији

Корупција и процес приватизације

 

ЧИТАЛИ СМО ЗА ВАС

William R. Scott: Теорија финансијског рачуноводства

издавач: Prentice Hall, Торонто 2003.

 

Из рада друшава рачновођа

У непрекидној служби професије