Пореска управа омогућила је пореским обвезницима да од 15.05.2013. могу добити информације о стању на пореским рачунима, електронским путем, преко портала Е-порези. 
У наставку преносимо комплетно Обавештење Пореске управе:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Информација о стању на пореским рачунима 
и преко портала еПорези

Порески обвезници који су пријављени за електронско пословање и поседују дигитални сертификат од сада упит стања на пореским рачунима могу добити и посредством сервиса Пореске управе за електронско подношење пореских пријава.
Пореска управа Републике Србије омогућила је пореским обвезницима да информацију о стању на пореским рачунима добију и преко портала еПорези.

Приступ порталу је могућ једино са дигиталним сертификатом и пријавом за електронско пословање (ПЕП образац). Формиран документ биће доступан на порталу и на е-маил адреси коју обвезник наведе у захтеву.
Подсећамо, појединачне информације о стању на  пореским рачунима сви порески обвезници могу добити преко Контакт центра Пореске управе Републике Србије.

Биро за информисање и међународну сарадњу