15. фебруар - нерадан дан

У складу са одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01), Сретење - Дан државности Србије празнује се 15. фебруара (четвртак). На Дан државности Србије не раде државни и други органи, предузећа и други облици организовања за обављање делатности или услуга.

За одсуствовање са рада у дане празника, запосленом припада накнада зараде , а уколико запослени у дане празника ради, због потреба процеса рада, припада му зарада и увећање зараде за рад на дан државног празника.