Минимална зарада

Минимална зарада ("Сл. гласник РС", бр. 64/2007) за месеце јул-децембар 2007.
износи 63,50 дин. по радном часу (у нето износу)