07.03.2013. у 11 часова, у Београду, у организацији Министарства финансија и привреде, Пореске управе и Савеза РР Србије,  одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије

Поштовани професионални рачуновође,

Обавештавамо Вас, да ће се 07.03.2013.г. са почетком у 11 часова, у организацији Министарства финансија и привреде, Пореске управе и Савеза РР Србије, у сали Привредне Коморе Србије, у Београду, улица Ресавка 15, оджати јавна расправа на тему, "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ" Републике Србије.

Јавној расправи присуствоваће:

1. мр Иван Симић, в.д. директор  Пореске управе Републике Србије
2. представници Министарства финансија и привреде, министар или државни секретар 
3. мр Снежана Митровић,  виши саветник у оквиру СРРС
4.  директори филијала Пореских управа,  града Београда

Реформа Пореске управе, подазумева свеобухватну реформу пореског система, која се односи и на пореске евиденције код пореских обвезника и њихову комуникацију са Пореском управом. У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији (ЗПППА), дефинисано је да од  1. јула 2014. године, порески обвезници, ће све пореске пријаве достављати електронским путем. Сада се преко Интернет портала Пореске управе, електронски предају пореске пријаве, ПППДВ, ППП и ИПП. Активности које проводи Пореска упава, подразумевају, да морате дати свој професионални и лични допринос, да бисте се што пре укључили у електронску комуникацију са Пореском управом.
Сходно Вашој професионалној одговорности, сматрамо да ће те узети учешће у јавној расправи, која ће се одржати у Београду у сали Привредне Коморе Србије, 07.03.2013.г. са почетком у 11 часова.

С поштовањем!

На сајту www.srrs.rs, можете видети у "АКТУЕЛНО",  информације о активностима које проводи СРРС и Министарство финансија  и привреде, везано за Реформу Пореске управе Републике Србије које подразумевају и укључивање пореских обвезника у јединствен информациони систем  Пореске управе.