20.02.2013. у 13 часова, у Пожаревцу, одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије

Поштоване професионални рачуновође,

Обавештавамо Вас, да ће се 20.02.2013. са почетком у 13 часова, у организацији Министарства финансија и привреде и Савеза РР Србије, у скупштинској сали Градске Управе у Пожаревцу, улица Дринска 2, одржати јавна расправа на тему, "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ" Републике Србије.

Јавној расправи присуствоваће:

   1. мр Иван Симић, в.д. директор  Пореске управе Републике Србије
   2. мр Снежана Митровић,  виши саветник у оквиру СРРС
   3.  директори Пореских управа филијала у браничевско - подунавском округу 
  
Реформа Пореске управе, подразумева свеобухватну реформу пореског система, која се односи и на  пореске евиденције код пореских обвезника и њихову комуникацију са Пореском управом. У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији (ЗПППА), дефинисано је да од 1. јула 2014. године, порески обвезници ће све пореске пријаве достављати електронским путем. Сада се преко Интернет портала Пореске управе, електронски предају пореске пријаве, ПППДВ, ППП и ИПП. Активности које проводи Пореска упава, подразумевају да морате дати свој професионални и лични допринос да бисте се што пре укључили у електронску комуникацију са Пореском управом.
Сходно Вашој професионалној одговорности, сматрамо да ће те узети учешће у јавној расправи, која ће се одржати у Пожаревцу, у скупштинској сали Градске Управе, 20.02.2013. са почетком у 13 часова.

С поштовањем!

На сајту www.srrs.rs, можете видети у "АКТУЕЛНО"  информације о активностима које проводи СРРС и Министарство финансија  и привреде, везано за Реформу Пореске управе Републике Србије које подразумевају и укључивање пореских обвезника у јединствен информациони систем Пореске управе.