Именик
професионалних рачуновођа, ималаца лиценце о
професионалној оспособљености за 2024.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 37)

 

 

Глас рачуновођа бр. 37