Именик
професионалних рачуновођа, ималаца лиценце о
професионалној оспособљености за 2023.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 36)

 

 

Глас рачуновођа бр. 36