Именик
професионалних рачуновођа, ималаца лиценце о
професионалној оспособљености за 2020.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 33)

 

 


Глас рачуновођа бр. 33 у PDF-формату