Савез РР Србије
у мисији унапређења система финансијског извештавања
и развоја рачуноводствене професије

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОНОШЕЊЕ
НОВОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ - ПРЕДЛОГ САВЕЗА РР СРБИЈЕ
  ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ
ЛОШИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА ДОНЕТИХ 2013/2014. ГОДИНЕ
ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ, УСКЛАЂЕНИХ СА ЕУ И РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА СВЕТА
8.6.2016. Закључци са 47. Симпозијума Савеза РР Србије и Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања
5.4.2016. Закључци са округлог стола одржаног 30.03.2016. у организацији Савеза РР Србије
2.2.2016. Реаговање поводом „Студије USAID-а о уштедама административних трошкова од 15% захваљујући реформама“ Министарства финансија
25.12.2015. Закључци са округлог стола одржаног 22.12.2015. у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије
3.12.2015. Саопштење са конференције за новинаре одржане 02.12.2015. у организацији Удружења послодаваца Србије, Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга Prijava
3.8.2015. Закључци са радног састанка од 10.7.2015, одржан на захтев струковних удружења, у организацији Савеза РР Србије - "Актуелни проблеми финансијског извештавања у Србији" Prijava
15.6.2015. Закључци са 46. Симпозијума Савеза РР Србије Prijava
24.2.2015. Коментари на саопштење Министарства финансија под насловом "Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана Prijava
24.2.2015. Закључци са панел дискусије на тему "Нови рачуноводствени прописи и последице њигове примене по извештајне ентитете - обвезнике примене, посебно привредних друштава и предузетника регистрованих за рачуноводствене услуге" одржане 20.2.2015. Prijava
20.2.2015. Саопштење са састанка одржаног 20.2.2015. поводом лоше законске и подзаконске регулативе везано за састављање финансијских извештаја Prijava
19.12.2014. Ставови поводом лоших рачуноводствених прописа који намећу привреди и другим ентитетима више стотина милиона евра непотребних трошкова
23.10.2014. Ставови учесника „округлог стола“ одржаног, у Београду 07.10.2014. године, поводом лоших нормативних решења садржаних у Закону о рачуноводству  Prijava
13.6.2014. Активности Савеза усмерене ка отклањању последица изазваних лошим решењима у новодонетој рачуноводственој регулативи  Prijava
3.6.2014. Иницијатива за укидање актуелног Закона о рачуноводству и подзаконских аката и доношење новог закона
10.2.2014. Интервју др Перо Шкобић - Европски стандарди на балкански начин (Објаљену у Политици, 9.2.2014.)
20.1.2014. Саопштење о последицама објављених подзаконских аката Закона о рачуноводству
26.12.2013. Материјал са конференције за новинаре одржане поводом предлога подзаконских аката везаних за Закон о рачуноводству и ревизији
17.12.2013. Писмо министру Лазару Крстићу, од 6.12.2013. 
27.6.2013. Предлог за повлачење Закона о рачуноводству и Закона о ревизији из процедуре за усвајање
11.4.2013. Глас рачуновођа бр. 21 - Активности Савеза РР Србије поводом Нацрта закона о рачуноводству и Нацрта закона о ревизији
3.4.2013. Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
3.4.2013.  Допис министарству финансија и привреде везан за нацрт Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
3.4.2013. Саопштење Уније послодаваца, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга и Савеза РР Србије у вези нацрта Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
25.10.2012. Закључци Одбора за рачуноводствo - СРРС, а који се односе на Нацрт закона о рачуноводств и Нацрт закона о ревизији, објављени на сајту Министарства финансија и привреде, дана 17.10.2012. године