SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE

 

XXXIV SIMPOZIJUM

Računovodstvo i poslovne finansije
u savremenim uslovima poslovanja

"RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT
U NOVOM POSLOVNOM OKRUŽENJU"


Prvi dan (četvrtak, 29. maj 2003)


Axel Haller, Ph. D.
Harmonizacija računovodstva u Evropskoj zajednici
- razvoj u prošlosti i izazovi u sadašnjosti
Eksterno finansijsko izveštavanje i međunarodna profesionalna regulativa

dr Kata Škarić-Jovanović
Uloga računovođa u procesu finansijskog izveštavanja

dr Milorad Stojilković, dr Jovan Krstić
Aktuelna računovodstvena regulativa i praksa

dr Slaviša Đorđević
Primena međunarodne profesionalne računovodstvene regulative

mr Dejan Spasić
Komparativna analiza uloge međunarodnih profesionalnih asocijacija u primeni međunarodne računovodstvene regulative


dr Milorad Ivanišević
Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima

mr Danica Jović
Nadležnost i odgovornost menadžmenta za eksterno finansijsko izveštavanje

Drugi dan (petak, 30. maj 2003)

Računovodstvena informaciona podrška upravljanju troškovima

dr Dejan Malinić
Koncept upravljačkog (internog) računovodstva

dr Dušan Dendić
Menadžment kontrola u funkciji upravljanja troškovima

dr Zoran Minovski
Uloga budžetiranja u upravljanju troškovima

dr LJubica Gajić
Obračun troškova u funkciji izgradnje sistema motivisanja i nagrađivanja

Vojislav Sekerez
Savremeni koncept upravljanja troškovima

Treći dan (subota, 31. maj 2003)

Metodološki aspekti obračuna troškova

dr Radmila Jablan-Stefanović
Tradicionalne metode obračuna troškova

dr Jelena Bandin
Obračun po standardnim varijabilnim troškovima

dr Slobodan Malinić
Struktura kalkulacije cene koštanja u funkciji povećanja
iskazne moći računovodstva troškova

mr LJilja Antić
Obračun troškova po aktivnostima

mr Vladan Knežević
Metodologija alokacije opštih troškova


KOTIZACIJA

za učešće na Simpozijumu iznosi 12.200 din. po učesniku. (svaki učesnik dobija Zbornik radova)

Pridružni članovi kao i pretplatnici "Računovodstvene prakse", "Računovodstva" i "VODIČ-a 123". imaju 50% popusta i plaćaju kotizaciju u iznosu od 6.100 din. po učesniku.

Uplata se vrši unapred na t.r. Saveza RR Srbije 355-1007841-95 (poziv na br. 01-03-67, s naznakom "34. simpozijum").

U kotizaciju nisu uračunati troškovi smeštaja.

ZBORNIK RADOVA

biće dostavljen svim učesnicima koji
izvrše uplatu i dostave Prijavu najkasnije do 20. maja.
Ostali učesnici Zbornik dobijaju na Simpozijumu.

REZERVIŠITE SMEŠTAJ

Po redosledu prispelih Prijava učesnici će biti smešteni u hotelu "Palisad", a po njegovoj popuni i u ostalim objektima na Zlatiboru.

Na osnovu Prijave, dostavljene Savezu (krajnji rok 20. maj), hotel "Palisad" potvrđuje rezervaciju smeštaja isključivo učesnicima koji su platili kotizaciju.

INFORMACIJE

Savez računovođa i revizora Srbije
11001 Beograd, NJegoševa 19, p. fah 403.

tel.: (011) 3238-611, 3231-549,
3233-088, 3343-140, 3343-215
faks: (011) 3345-527, 3231-220

www.srrs.co.yu, www.srrs.org.yu

Hotel "Palisad", 31315 Zlatibor
tel.: (031) 841-151, 841-161
faks: (031) 841-734
biće dostavljen svim učesnicima koji
izvrše uplatu i dostave Prijavu najkasnije do 20. maja.

Ostali učesnici Zbornik dobijaju na Simpozijumu.