ПОНУДА КАДРОВА И УСЛУГА


постављено 21.12.2016.

Нада Ранковић
Вукасовићева 84/41                                                                                                             
11000 Београд – Миљаковац                                                                                                                                       
Мобилни телефон: +381 641134489
E-mail: nadatoska.rankovic@gmail.com

ПОСЛОВНО ИСКУСТВО, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Виша пословна школа у Београду, одсек финансије и књиговодство, смер Банкарство и осигурање         

ПОСЛОВНА КАРИЈЕРА

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОСОБИНЕ

ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА

Пасивно знање Енглеског