На основу чл. 5. и 17. ст. 2. и 3. Правилника о раду,
Савез рачуновођа и ревизора Србије објављује оглас за радно место

СТРУЧНИ САРАДНИК

Послови СТРУЧНОГ САРАДНИКА су да:

  • УСЛОВИ:

VII степен ВСС - Економски факултет; дипломирани економиста,; изражене склоности према научно-истраживачком и инструктивном раду у области рачуноводства, финансија, пореза, ревизије и других области привредног пословања; са или без радног исксутва; знање енглеског језика, рад на рачунару; возачка дозвола "Б" категорије.

Телефон за информације: 011 / 3239-444 или 011 / 3345-007.