АКТУЕЛНО
49. СИМПОЗИЈУМ на Златибору (24-26. мај 2018.)
18.5.2018.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2018.
30.3.2018.
У претпродаји ново издање Примена Међународних стандарда финансијског извештавања
30.3.2018.
Савез РР Србије у сарадњи са ICAEW организује СТРАТЕШКИ ФОРУМ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ (18.04.2018.)
23.3.2018.
Одлука о расписивању избора у Савезу рачуновођа и ревизора Србије за мандатни период 2018-2022.

1.2.2018.
Позив ауторима за подношење пријава за 49. Симпозијум на Златибору, од 24-26. маја 2018.

9.1.2018.
Саветовање Годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит (23.1.-8.2.2018.)
9.1.2018.
Саветовање Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства (6-13. фебруар 2018.)
6.12.2017.
Семинар Примена нових пореских прописа (18. и 20. децембар 2017)
20.11.2017.
Одлаже се примена Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ за 1. јул 2018. године

9.11.2016.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2017
.

9.10.2017.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (23.11. - 1.12.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА, ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

9.10.2017.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-22. новембар 2017.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП на тему Годишњег финансијског извештаја по прописима буџетског рачуноводства
9.10.2017.
СРРС закључио је са Домом здравља «Др Ристић«, уговор о пружању медицинских услуга, по повлашћеним условима, за чланове Савеза и чланове њихових породица
15.8.2017.
XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ (21-23. септембар 2017)
15.8.2017.
XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА (21-23. септембар 2017)

15.8.2017.
Саопштење Извршног одбора Савеза РР Србије у вези са радном верзијом Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

26.6.2017.
Позив професионалним рачуновођама - члановима Савеза за достављасње заинтерсованости о радном ангажовању у домаћим и страним компанијама

2.6.2017.
Закључци са 48. Симпозијума Савеза РР Србије

48. традиционални
Симпозијум на Златибору
(25-27.5.2017)
НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ
О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ЕНТИТЕТА
10.5.2017.
Реаговање Савеза рачуновођа и ревизора Србије поводом текста објављеног у броју 9/17 часописа „Привредни саветник“

3.5.2017.
Сервирање и послуживање хране и пића у објектима пекаре не сматра се угоститељском услугом, у смислу Закона о ПДВ

10.4.2017.
Семинар/пословни тренинг - Рачуноводствени и порески аспект увоза добара и прерачун курсева страних валута

10.4.2017.
Интерна ревизија у савременим технолошким условима (20, 21. и 27.4.2017.)

14.3.2017.
СРРС и ICAEW организују Семинар УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА (7. април 2017.)

14.3.2017.
Бесплатан семинар у Зајечару - Актуелене измене Закона о ПДВ,
опорезовање услуга и друге актуелности (27.3.2017)
14.3.2017.
Бесплатан семинар (20-23.3.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА У СИСТЕМУ ПДВ
од 1.4.2017. године
14.3.2017.
Отклоњени технички проблеми портала Е-порези – саопштење Пореске управе
14.3.2017.
Спорна питања у вези са попуњавањем ППДГ-1С
15.3.2017.
Проблеми око "неблаговременог" достављањa ППДГ-1С
14.3.2017.
Обавештење о достављању ППДГ-1С и ПБ 2
12.1.2017.
Бесплатан семинар (30.1. - 9.2.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
12.1.2017.
Бесплатан једнодневни семинар на тему Годишњег финансијског извештаја по прописима буџетског рачуноводства (3.-10. фебруар 2017.)
12.1.2017.
Позив ауторима за подношење пријава за 48. Симпозијум на Златибору - од 25-27. маја 2017.
30.12.2016.
САВЕЗ РР СРБИЈЕ СВИМ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЧЕСТИТА БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
18.11.2016.
Анкета: Којим темама желите да се додатно бави Рачуноводствена пракса у 2017. години?
17.11.2016.
Министар финансија донео упутства за израду буџета Републике Србије и локалних власти за 2017. годину
9.11.2016.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2016.
9.11.2016.
Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА (28.11-5.12.2016)
9.11.2016.
Семинар СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА, УВОЂЕЊЕ МРС И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА (18.11-28.11.2016)
9.11.2016.
Семинар/Пословни тренинг - Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и утврђивање цене коштања у различитим облицима производње
(17-7.12.2016.)
9.11.2016.
РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (9.12.2016.)
3.11.2016.
Реаговање поводом мишљења министарстава у вези са пореским третманом накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор
2.11.2016.
Потписан Споразум о сарадњи Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Привредне коморе Србије


28.10.2016.
Примена Правилника о евиденцији ПДВ се одлаже за 1. јануар 2018.

18.10.2016.
Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ"
10.10.2016.
Допис Министарству финансија поводом новодонетог правилника о ПДВ Prijava
7.10.2016.
Иницијатива за измену и побољшање Правилника о ПДВ


5.10.2016.
СЕМИНАР:
Нови правилник о евиденцији ПДВ
(26, 27. и 31. октобар)


5.10.2016.

ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ:
Како да се рачуновође заштите од високотехнолошког криминала и како да примене ЕДИ стандард (17 и 21. октобар)
15.9.2016.
Анкета: Зауступљеност, значај и улога Управљачког рачуноводства и Система обрачуна трошкова у предузећима као и њихова перспектива - Економски факултет Ниш
7.9.2016.
ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ
НА ЗЛАТИБОРУ
(22-24.9.2016.)
7.7.2016.
Услови за чланство у CIPFA
14.6.2016.
САОПШТЕЊЕ:
14.6.2016. свечано је потписан Меморандум о сарадњи између Савеза РР Србије и Овлашћеног Института за јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) из Велике Британије
8.6.2016.
Закључци са 47. Симпозијума Савеза РР Србије и Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања
16.5.2016.
Распоред одржавања семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У 2016.
18.4.2016.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2016.
5.4.2016.
Закључци са округлог стола одржаног 30.03.2016. у организацији Савеза РР Србије
15.3.2016.
Фонд ПИО и СРРС врше презентацију електронског М4 обрасца у регионалним привредним коморама
7.3.2016.
12.2.2016. Од 15. марта 2016. године, Образац М-4 може се доставити у електронској форми
12.2.2016.
Семинар Спречавање криминалних радњи - професионални приступ (4.3.2016.)
22.2.2016.
Објављен је детаљан програм 47. Симпозијума на Златибору (26-28. мај)
2.2.2016.
Реаговање поводом „Студије USAID-а о уштедама административних трошкова од 15% захваљујући реформама“ Министарства финансија
Први циклус континуиране едукације у 2016.(01-11.02.2016.) ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ (5 - 12.02.2016.)
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
22.1.2016.
Презентација правилника о евиденцији промета робе, четвртак, 28.01.2016. у 11:00 часова у згради града Ваљева
18.1.2016.
Обавештење о јединственој бази података код ЦРОСО
25.12.2015.
Закључци са округлог стола одржаног 22.12.2015. у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије
14.12.2015.
Позив ауторима за подношење пријава за 47. Симпозијум на Златибору - од 26-28. маја 2016.
11.12.2015.
Семинар (24. децембар) у сарадњи са компанијом Halcom а.д.: "Брзо и једноставно до квалификованог електронског сертификата за Ваше клијенте"
8.12.2015.
Трибина "Примена Закона о ПДВ у грађевинарству" 10.12.2015.
3.12.2015.
Саопштење са конференције за новинаре одржане 02.12.2015. у организацији Удружења послодаваца Србије, Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга Prijava
17.11.2015.
Бесплатан семинар (30.11. - 8.12.2015) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2015. и претплатнике РП: ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
30.10.2015.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2015.
23.10.2015.
Промотивне цене годишње и полугодишње претплате за 2016. годину за приручник Рачуноводствена пракса
23.10.2015.
Бесплатан једнодевни семинар на тему Новог правилника о попису имовине и обавеза, увођењу МРС и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава (23.11 - 27.11.2015.)
7.10.2015.
Бесплатан семинар за чланове Савеза и претплатнике РП: Измене и допуне Закона о ПДВ (26.10 - 2.11.2015.)
15.9.2015.
Обавештење Управе за спречавање прања новца са Листом индикатора за препознавање сумњивих трансакција за рачуновође и Препорукама за пријављивање сумњивих трансакција
31.8.2015.
XVI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР (24-26. септембар 2015, Конгресни центар "Србија", Златибор)
31.8.2015.
XIII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА (24-26. септембар 2015, Хотел "Палисад", Златибор)
3.8.2015.
Закључци са радног састанка од 10.7.2015, одржан на захтев струковних удружења, у организацији Савеза РР Србије - "Актуелни проблеми финансијског извештавања у Србији" Prijava
15.6.2015.
Закључци са 46. Симпозијума Савеза РР Србије Prijava
11.5.2015.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2015.
21.4.2015.
Континуирана едукација у 2015. (11-19. мај)
20.3.2015.
Савез РР Србије, свим професионалним рачуновођама члановима Савеза - честита 20. март - дан рачуновођа
24.2.2015.
Коментари на саопштење Министарства финансија под насловом "Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана" Prijava
24.2.2015.
Закључци са панел дискусије на тему "Нови рачуноводствени прописи и последице њигове примене по извештајне ентитете - обвезнике примене, посебно привредних друштава и предузетника регистрованих за рачуноводствене услуге" одржане 20.2.2015. Prijava
20.2.2015.
Саопштење са састанка одржаног 20.2.2015. поводом лоше законске и подзаконске регулативе везано за састављање финансијских извештаја Prijava
9.1.2015.
СЕМИНАР - годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит (2-18. фебруар 2015.)
9.1.2015.
СЕМИНАР - Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства (9-13. фебруар 2015.)
Професионално стручни семинар на тему Спречавање прања новца 22. децембар 2014.
19.12.2014.
Ставови поводом лоших рачуноводствених прописа који намећу привреди и другим ентитетима више стотина милиона евра непотребних трошкова
17.12.2014.
Семинар за састављање финансијских извештаја за 2014. одржава се у Чачку 24.12.2014.
15.12.2014.
Семинар за састављање финансијских извештаја за 2014. одржава се у Врању 16.12.2014.
27.11.2014.
Прописан je уплатни рачуна за уплату разлике по основу Закона о привременом уређивању плата и других примања корисника јавних средстава
21.11.2014.
Позив ауторима радова за 46. Симпозијум на Златибору, мај 2015.
5.11.2014.
Други циклус континуиране едукације у 2014 - СЕМИНАР ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
(1-8. децембар 2014.)
5.11.2014.
Семинар АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
3.11.2014.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2014.
24.10.2014.
Примедбе-предлози за измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Prijava
23.10.2014.
Ставови учесника „округлог стола“ одржаног, у Београду 07.10.2014. године, поводом лоших нормативних решења садржаних у Закону о рачуноводству Prijava
23.10.2014.
The views of the participants of the "round table" held in Belgrade, on October 7, 2014, on the topic of bad normative solutions contained in the Law on Accounting

15.10.2014.
У просторијама Савеза РР Србије, дана 21.10.2014. (уторак) у 12 часова, организује се јавна расправа на Нацрт закона о спречавању прања новца и финансирањa тероризма

10.10.2014.
На сајту Управе за спречавање прања новца објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

22.9.2014.
Одржан радни састанак представника Пореске управе Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
25 - 27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија" 
XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
22 - 24. септембар 2014, хотел "Палисад"

1.8.2014.
Семинар - Рад и радним односи (8-9. септембар)

13.6.2014.
Активности Савеза усмерене ка отклањању последица изазваних лошим решењима у новодонетој рачуноводственој регулативи
Prijava

26.5.2014.
Семинар - Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике
(20. јун 2014)
Prijava
26.5.2014.
Објављен је распоред одржавања семинара континуиране едукације у 2014.
19.5.2014.
Позив претплатницима да се одазову за помоћ поплављеним подручјима и порески аспект дате помоћи
19.5.2014.
Одлука од одржавању 45. Симпозијума Савеза РР Србије
19.5.2014.
Извештај и закључци са Панел дискусије и едукације рачуновођа која је у организацији Савеза РР Србије одржана 12. маја у Дому синдиката
5.5.2014.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање проф. звања у року ЈУН 2014.
23.4.2014.
Распоред одржавања обуке за рад на порталу Централног регистра
23.4.2014.
Текуће активности Савеза РР Србије у Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
22.4.2014.
Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Западну Србију, организоване у оквиру Савеза РР Србије, са седиштем у Ивањици
15.4.2014.
Дана 12.05.2014. Савез рачуновођа и ревизора Србије организује у дому синдиката, (велика сала) едукацију и панел дискусију за рачуновође Београда и других општина
15.4.2014.
Састанак подружнице рачуновођа западне србијe са седиштем у Ивањици
4.4.2014.
Обједињеном наплатом без рупа у стажу - Текст објављен у дневном листу Политика 27.3.2014.
3.4.2014.
Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Расински округ, организоване у оквиру Савеза РР Србије, са седиштем у Крушевцу
10.3.2014.
Почела пуна примена Обједињене наплате пореза
5.3.2014.
Начин исплате нето прихода од 1.3.2014. године, када је пре овог датума поднета збирна пореска пријава (ПП ОПЈ и ПП ОД)
22.2.2014.
Објављен Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
18.2.2014.
У просторијама СРРС, одржана едукација рачуновођа за достављање ППП ПД, електронским путем
18.2.2014.
Реч уредника приручника за рачуноводство и пореске финансије Рачуноводствена пракса поводом ситуације у вези са састављањем финансијских извештаја
13.2.2014.
Пореска управа позива обвезнике да поднесу појединачну пореску пријаву за порез по одбитку
10.2.2014.
Интервју др Перо Шкобић - Европски стандарди на балкански начин (Објаљену у Политици, 9.2.2014.)
4.2.2014.
18.02.2014. у просторијама Савеза РР Србије одржаће се практична обука за достављање ППП ПД електронским путем
4.2.2014.
Рок за подношење ППП пријаве за 2013. годину продужен је до 7. фебруара 2014.
31.1.2014.
Семинар заказан за 31.1.2014. у Зрењанину одлаже се за 5.2.2014. (сала КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА) због временских непогода
29.1.2014.
Бесплатан семинар за буџетске кориснике - претплатнике РП
20.1.2014.
Саопштење о последицама објављених подзаконских аката Закона о рачуноводству
17.1.2014.
У просторијама СРРС, 16.01.2014. одржана едукација рачуновођа и власника рачуноводствених агенција за практично достављање појединачне пореске пријаве, ППП ПД, eлектронским путем
16.1.2014.
Бесплатан семинар за претплатнике РП на тему "Годишњи финансијски извештај, утврђивање пореза на добит и примена Закона о ПДВ"
15.1.2014.
Објављен је програм предавања за 45. Симпозијум

Старије вести