Именик
професионалних рачуновођа, имаоца лиценце о
професионално-стручној оспособљености за 2019.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 32)

 

 

Глас рачуновођа бр. 32 у PDF-формату    

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 Позивају се професионалне рачуновође које су код Савеза РР Србије стекли професионално звање по ЈРС-31 до краја 1996. године да могу по ревидираном ЈРС-31 (параграф 31.48 и 31.49) који се примењује од 01.01.2004. године поднети захтев за стицање звања и то: 

  1. Звање "Овлашћени рачуновођа", лица - професионалне рачуновође које имају професионално звање "Ревизор".
  2. Звање "Овлашћени јавни рачуновођа", лица - професионалне рачуновође које имају звање "Овлашћени ревизор"

Образац за подношење захтева за упис у чланство Савеза РР Србије и именик професионалних звања (за звања овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа) ППЗ-2 можете добити у Савезу РР Србије у Београду, Његошева бр. 19. или га директно преузети са нашег сајта. За лица која су стекла звање код других организација треба попунити Захтев за упис у чланство Савеза РР Србије и именик професионалних звања (за звања рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа) ППЗ-1

Додатне информације можете добити на: 3239-444, 3344-447, 3234-719